Welcome to Students Video CV Gallery

Adnan Khan
MBA 2021-23 Batch

Ananya Thakur
MBA 2021-23 Batch

Anmol Dhingra
MBA 2021-23 Batch

Harshita Bhardwaj
MBA 2021-23 Batch

Madhvi Gupta
MBA 2021-23 Batch

Nitin Fulara
MBA 2021-23 Batch

Shambhavi
MBA 2021-23 Batch

Swati Jha
MBA 2021-23 Batch

Ayushi
MBA 2020-22 Batch

Akhila G K
MBA 2020-22 Batch

Charanjeet Kaur
MBA 2020-22 Batch

Harmeet Kaur
MBA 2020-22 Batch

Harshdeep Singh
MBA 2020-22 Batch

Janvi Deol
MBA 2020-22 Batch

Kajal Gupta
MBA 2020-22 Batch

Manya
MBA 2020-22 Batch

Simran Patyal
MBA 2020-22 Batch

Sweta
MBA 2020-22 Batch

Vani Soni
MBA 2020-22 Batch

Veronica
MBA 2020-22 Batch

Vishal Singh
MBA 2020-22 Batch